Firmaların içinde bulundukları sektörü, özel ihtiyaçlarını ve yapısını göz önüne alarak, o işletmeye yönelik veya genel...

iş hayatı verilerini, ekonomik konjonktürleri ve yasal değişiklikleri  dikkate alarak genel katılıma açık eğitimler düzenler.

EĞİTİMİN ÖNEMİ NEDİR ?

Çağımızda globalleşen ekonomik süreç, her sektörde rekabeti hızlandırmakta ve işletmeler klasik yönetim uygulamaları dışında bilimsel teknikleri uygulamak ve yeni gelişmeleri takip etmek durumunda kalmaktadırlar. Bunu sağlamanın en önemli yollarından biri de eğitimdir.

 

Eğitim, insan kaynağının işletmeye olan katkısını arttırmanın yanında, organizasyona bağlılığını da pekiştiren bir faktördür. Ayrıca, eğitimsizlikten kaynaklanan hataların işletmeye maliyetinin, eğitim faaliyetlerine göre yüksekliği ve insan kaynaklarının verimli kullanılmasının işletmenin geleceği açısından en belirleyici faktör olması, eğitimi kaçınılmaz hale getirmiştir. Çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerini önemseyen firmalar, şirket içi veya dışı eğitim programlarıyla, kalite ve verimlilik artışıyla gelen rekabet gücü avantajından yararlanma şansını elde ederler.

İçinde bulunduğumuz ekonomik süreç ve şartlar dikkate alındığında rekabet gücü artışı, firmalar için kazanç artışıyla aynı anlamı taşımaktadır.

Eğitim programlarının gerekliliği, firma için bu noktada önem kazanır. Artil'in amacı, eğitim ve iş dünyasının profesyonel isimleriyle bu hizmeti firmalara sağlamaktır. Çalışma şekli iki farklı tarzda olmaktadır. İlkinde konuyla ilgili firma ihtiyaçları belirlendikten sonra, firmaya özel eğitim programı oluşturulur ve organizasyonu yapılır. Diğerinde genel katılıma açık olarak organize edilen güncel talep gören eğitim konuları farklı sektörlerdeki aynı bölüm veya ilgi alanlarını paylaşan katılımcıların bir araya gelmesiyle gerçekleştirilen eğitimlerdir. Bütün eğitimler sonunda yapılacak değerlendirme testleri eğitimin verimi ile ilgili bilgi alınmasını sağlar.

 

ARTİL '' EĞİTİM DANIŞMANLIĞI '' KİMLERDEN OLUŞUR ?

İşletmenin tüm branşları ve kişisel gelişim için, alanında uzman akademisyen, eğitmen ve danışmanlardan oluşur.

Katılımcı Sayısı Kaç Olmalıdır?

Eğitimin verimliliği açısından katılımcı sayısı en fazla 20 kişi olmalıdır.

Artil Tarafından Verilen Eğitimlerin Başlıkları Nelerdir?

 • Zihin Haritalama Tekniği
 • Satınalma ve Satınalma Süreçleri
 • İleri Derece Satınalma Yönetimi (Satınalma ve Satınalma Süreçleri 2)
 • Depo - Stok Yönetimi
 • Lojistik Yönetimi
 • Depo ve Lojistik Yönetimi
 • Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi
 • Müşteri Odaklı Satış ve Pazarlama Teknikleri
 • Gerilla Pazarlama
 • Tıbbi Mümessil İlaç Satış Teknikleri
 • Rut (Aktif Satış) Yönetimi
 • Toptan Satış ve Bayi Yönetimi
 • Müşteri İstihbaratı ve Tahsilat Teknikleri
 • Zincir Mağaza Yöneticilerine Yönelik Satış Teknikleri
 • Mağaza Yöneticilerine Yönelik Satış Teknikleri
 • Müzakere Teknikleri (Negotation Skills)
 • Müzakere Teknikleri
 • Satış Psikolojisi
 • Satış Teknikleri
 • Perakende Satış Teknikleri
 • Perakende Satışta İletişim Teknikleri
 • Pazarlama
 • İnovasyon ve Pazarlama
 • Müşteri (İç Ve Dış) İlişkileri – CRM
 • Pazar Segmantasyonu & Etkin Satış Becerileri
 • Müşteri Odaklı Satış Yönetimi
 • Satış Sanatı, Etkili İletişim ve Müşteri İlişkileri (Satış ve Buz Dansı)
 • Stratejik Pazarlama Yönetimi
 • Çağdaş Pazarlama Teknikleri
 • Kriz Döneminde Pazarlama Planlaması ve Pazarlama Yönetim Stratejileri
 • Bütünleşik Pazarlama İletişimi
 • Marka Yönetimi Becerileri
 • Proje Yönetimi
 • Kriz Döneminde Pazarlama Planlaması ve Pazarlama Yönetim Stratejileri
 • Kilit Müşteri Yönetimi
 • Modern Yönetim Teknikleri
 • İnsan İlişkileri
 • İletişim Becerilerini Geliştirme Teknikleri
 • İletişim Becerilerini ve Takım Ruhunu Geliştirme Teknikleri
 • Ekip Çalışması ve Takım Oyunu
 • Liderlik ve Motivasyon
 • Etkin Sunum Teknikleri
 • Yönetici Sekreterlere Yönelik İletişim ve Telefon Becerisi Geliştirme Eğitimi
 • Telefonda Etkin İletişim
 • Diksiyon ve Türkçe’nin Etkili Kullanımı
 • Etkin Yönetici Asistanlığı
 • Toplantıda Verimlilik, Etkili Zaman Kullanımı
 • Motivasyon ve Kişisel Performans Gelişimi
 • Zor İnsanlarla Başa Çıkma ve Çatışma Yönetimi
 • Türkçenin Etkili ve Güzel Kullanımı (Diksiyon)
 • Etkin Liderlik
 • Yönetsel Liderlik Becerileri
 • Stres Yönetimi
 • Zaman Yönetimi
 • Takım Çalışması
 • Etkin Takımlar
 • Hayata Olumlu Bakmanın Gücü: İpler Kimin Elinde?
 • Kendine Güven-Özsaygı ve Yaşam Başarısı
 • Nlp™ Busıness ( Yöneticiler İçin Nlp )
 • Çatışma Çözme Yöntemleri
 • Davranış Yönetimi
 • Düşünce Hataları ve Kişisel Başarı
 • Etkili İletişim Becerileri
 • Geri Bildirim Verme Teknikleri
 • Güç Yönetimi
 • Karar Vermek
 • Kişisel Zaman Yönetimi
 • Motivasyon
 • Psikolojik İlkyardım
 • Başarım İçin Ben
 • Yönetim Becerileri
 • Protokol Yönetimi
 • Etkin Hızlı Okuma ( EHO )
 • Etkin Hafıza Eğitimi
 • Eğiticilerin Eğitimi
 • Finans – Muhasebe
 • Finansal Risk Yönetimi
 • Finansçı Olmayan Yöneticiler İçin Finans
 • Maliyet Muhasebesi
 • Finansal Tablolar Analizi
 • Bütçeleme ve Finansal Kontrol Sistemi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Mülakat Teknikleri
 • İş Disiplini
 • İş Değerlendirme ve Ücret (Ödül Sistemleri)
 • İş Tanımı Hazırlama
 • İş ve Beceri Değerlendirme
 • Performans Değerlendirme
 • Ücretlendirme Sistemleri
 • Çalışan Memnuniyeti Ölçümü
 • Kurumdaşlık
 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Sosyal Güvenlik Reformu Kapsamında Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (5510 Sayılı İş Kanunu)
 • SSK ve Genel Sağlık Sigortası
 • SSK Uygulamaları ve Bordro Hesaplamaları
 • Yöneticiler İçin Performans Görüşme Teknikleri
 • Personel Yönetiminde Özlük İşleri ve Bordro Uygulamaları
 • Kalite Sistemleri
 • Yaşamımızda Toplam Kalite Yönetimi
 • Temel İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Problem Çözme Teknikleri
 • 6 Sigma
 • 5 S Eğitimi
 • Süreç Yönetimi
 • İş Sağlığı İş Güvenliği
 • İlkyardım
 • Üretim Yönetimi
 • Üretim Planlama
 • Üretim Planlama ve Kısıt Yönetimi
 • Kalite Çemberleri
 • Fabrika Yerleşimi, Taşıma Depolama Analizi
 • İstatistiksel Proses Kontrol
 • Organizasyonel Gelişim
 • Stratejik Planlama ve Yönetim
 • Temel Hukuk
 • Ticaret Hukuku
 • Borçlar Hukuku
 • İcra Hukuku
 • Sorumluluk Hukuku
 • Sözleşmeler Hukuku
 • Finansal İşlemler
 • Bankacılık Kanunu
 • Dünya’da ve Türkiye’de Serbest Bölge Uygulamaları
 • İhracat Pazarlaması ve Yeni Pazarlara Giriş Stratejileri
 • Türk Dış Ticaret Mevzuatı ve Uygulamaları
 • İhracatta Taşımacılık Tedbirleri ve Ürün Ambalajının Önemi
 • Uluslararası Ticaret ve Gümrük Operasyonları
 • Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları
 • Uluslararası Ticari belgeler ve Dış Ticaret Operasyonları
 • Dış Ticarette Uluslararası Satış Sözleşmeleri ve Teslim Şekilleri (Incoterms)
 • Dış Ticarette Dahilde İşleme Rejimi
 • Uluslararası Ticarette Kambiyo İşlemleri
 • Yeni UCP 600'e Göre Dış Ticarette Akreditif İşlemleri
 • İhracatta Fiyatlandırma Stratejileri ve Fiyatlandırmada Karşılaşılan Sorunlar
 • Uluslararası Ticarette Operasyonel Sorunlar, Çözüm Yolları ve Uygulamalar
 • İhracat Operasyon uzmanlığı
 • Uluslararası Ticaret ve Operasyon Uzmanlığı Sertifika Programı
 • Dış Ticaret ve Lojistik Uzmanlığı Sertifika Programı
 • Dış Ticaret Mevzuatı Ve Uygulamaları
 • Kambiyo Mevzuatı Ve Uygulaması, Uluslararası Ticarette Ödeme Yöntemleri
 • İhracat ve İthalattaki Tüm Aşamalar için İngilizce Yazışmalar Atolyesi
 • Uluslararası Müzakere Teknikleri, Dış Pazarlardaki Farklılıklar ve Stratejiler
 • Uluslararası Ticari Sözleşmeler
 • Dış Fuarlarda Başarının Anahtarları
 • Uluslararası Ticarette Başarının Anahtarları
 • Aile Şirketlerinde Planlama ve Kurumsallaşma
 • Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi
 • Müşteri Odaklılık
 • Açık Hava Eğitimleri

BİLİŞİM EĞİTİMLERİ

Temel Düzey Programları;

 • A + Certification (Comp TIA)                                                           
 • EL + Certification (Comp TIA)                                                                     
 • N + Certification (Comp TIA)                                                           
 • MCSA (Microsoft Certified Systems Administrator)                           
 • RHCT (Red Hat Certified Technician)                                                
 • CCNA (Cisco Certified Network Administrator)                                     
 • Security + Certification (Comp TIA)                                                 
 • CCSA (Checkpoint Certified Security Administrator)           
 • Fundamentals of Wireless                                                                        

Uzman Seviyesi Programları;

 • Implementing and Managing Windows Server 2008 Clustering                 
 • Managing Messaging Security using Microsoft Exchange Server 2007 20 Saat
 • Windows Server 2003-2008                                                                      
 • ISA 2006 (Internet Security and Acceleration Server)                      
 • SCCM (System Center Configuration Manager)                                         
 • Configuring Windows Server 2008 Active Directory Domain Services           
 • ITIL Foundation (ITIL Certified Professional)                                    
 • Veritas Volume Manager                                                                            
 • Implementing System Center Data Protection Manager 2007          
 • PMP (Project Management Professional)                                                      
 • Checkpoint Security Administration

 

Profesyonel Seviye Programları;

 

 • MCSE (Microsoft Certified Systems Engineer)                                          
 • RHCE (Red Hat Certified Engineer)                                                           
 • CCNP (Cisco Certified Network Professional)                                             
 • CCSP (Cisco Certified Security Professional)                                    
 • Oracle                                                                                                         

-         Oracle 10g  I                                                              

-         Oracle 10g  II                                                               

 • SQL Server 2008/MCDBA (Microsoft Certified Database Administrator)     
 • SUN Solaris                                                                                                   

-         System Administration for Solaris 10 OS, Part I (SA-200-S10)  20 Saat

-         System Administration for Solaris 10 OS, Part II (SA-202-S10) 20 Saat

-         Network Administration for Solaris 10 OS, Part I (SA 300-310) 20 Saat

 • CEH (Certified Ethical Hacker)                                                                       
 • Fundamentals of Storage and SAN (Storage Technologist)                            

 

Ağ Güvenliği Eğitimleri;

 

 • ECSA (EC- Council Certified Security Analyst)                                       

         EC (Council Security Analyst)

 • CHFI (Computer Hacking and Forensic Investigation)                       
 • CISSP (Certified Information Systems Security Professional)         
 • SCNA (Security Certified Network Architect)                                              
 • SCNP (Security Certified Network Professional)                                          

Kurumsal Eğitimler;

 • Cisco Eğitimleri
 • Veri Depolama
 • Açık Anahtar Altyapısı
 • Veritabanları
 • IBM Eğitimleri
 • Bilgi Güvenliği
 • SUN Eğitimleri
 • VOIP
 • Kurumsal İletişim Eğitimleri

 

ToonSkool Kursları ve Sertifikaları;

 

 ToonWeb Pro

Web Tasarımı – Araçlar ve Teknikler

·         Web şablonu yaratarak komple tasarım

·         Web elemenları ve animasyonlar

·         HTML & aksiyon betimleme

 

ToonEdit Pro

Dijital İşleme ve Kompozisyon

·         Görüntü/Video İşleme

·         Video Özel Efekt Kompoziyonu

 

ToonDTP Pro

DTP Tasarımı – Araçlar ve Teknikler

·         Logo yaratma, broşürler, basılı dokümanlar

·         Izgara ve vektör formatları işleme

·         Basılı medyaya yönelik metin ve grafik

 

ToonArchitect

Mimari Modelleme ve Kameralı Görme

·         Çizim, Mizanpaj ve Tasarım

·         3D mimari modelleme, iç ve dış dokulama and ışık, kamera animasyonu

·         Bina, Yapı, İç ve Dış Mimari Tasarım Araçları

3D Mimari Tasarım Sertifika Programı

Savunma Sanayi Sektörüne Yönelik;

Özel  Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Eğitimi

 • Bilgi Güvenliğine Giriş
 • Kimlik Belirleme ve Tanıtımı
 • Erişim Kontrolü 
 • Güvenlik Modelleri
 • İşletim Sistemi Güvenliği
 • Kriptolojiye Giriş
 • Simetrik Anahtarlı Kriptografi
 • Asimetrik Anahtarlı Kriptografi
 • Anahtar Dağıtımı ve İki Parti Otentikasyon
 • Asimetrik Anahtarlı Uygulamalar
 • Standartlar ve Protokoller
 • Saldırı Tespiti ve Tehditler
 • Güvenlik Duvarları
 • Akıllı Kart Güvenliği
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO-27001)

 

       *  Yukarıda ana başlıklarıyla belirtilen eğitimlerin yanı sıra, firmaların talepleri doğrultusunda, istenilen konu ve içerikteki eğitimler için gerekli tasarım çalışmaları yapılmaktadır.