Mevcut ya da kurulmakta olan firmaların yönetim sistemleri ile ilgili, organizasyonel ve operasyonel danışmanlık hizmeti sunar.

 

Yönetim Danışmanlığının Önemi Nedir?              

Yeni kurulmakta olan firma için kısa zamanda yapılandırılacak bir yönetim sistemi, sonuca ulaşmada büyük önem taşır. Misyon, vizyon ve hedeflerin doğru belirlenmesi, yönetimsel ve operasyonel süreçlerin sıkıntısız yürümesi, hızlı ilerlemeye sebep olacaktır. Ayrıca, çağımızda globalleşen ekonomik sürecin yarattığı hızlı rekabet, deneme-yanılma yöntemleriyle yol alan şirketlerin maliyetlerini daha da arttırmakta, yatırımların getiriye dönüşmesini zorlaştırmaktadır. Bu yüzden, başlangıç aşamasında doğru yapılarla yola çıkan firmalar, daha hızlı ve emin adımlarla ilerlemektedir.

 

Geçmişte faaliyetlerine başlamış ve halen devam etmekte olan firma için de, kurulduğu andaki bütün göstergeler farklılaşmış, büyüme ve gelişme ile birlikte sistemin kullandığı kaynak ve yöntemler yetersiz kalmış olabilir. Böyle bir durumda yeniden yapılanma gerekliliği kaçınılmaz olur. Bu noktada firmanın mevcut durum analizi ile başlayacak süreç, operasyonel ve organizasyonel faaliyetlerdeki sorunlar , eksiklikler ve çözüm önerileri ile birlikte, ihtiyaçların belirlenmesini gerektirir. Bunların tespitinin yanı sıra, çalışanların görev tanımları, organizasyon şeması, performans değerlendirmeleri, iş analizleri, kariyer planlamaları, ücretlendirme kriterleri büyük önem taşıyan düzenlemelerdir. İşte bütün bunların tarafsız ve objektif bir danışman tarafından yapılıyor olması, sürecin hatasız ve somut kriterlerle ilerlemesine, sonucun tatminkar ve başarılı olmasına sebep olur.

 

 Artil "Yönetim Danışmanlığı" Nasıl Çalışır?           

Proje mevcut durum analizi yapılarak başlar. Analizin üzerinde yorumlar yapılabilmesi ve bir takım kararlara sebep oluşturabilmesi için somut sonuçlar ortaya koyan bir raporlama yapılır. Bu rapor doğrultusunda firmayla yapılacak görüşmeler sonucu alternatif uygulama biçimleri belirlenir. Sektörün ve firmanın özelliklerine göre hazırlanan bu alternatiflerin bütçeleri ve sonuçları, firmaya, Artil danışmanları tarafından yazılı olarak bildirilir.

Üzerinde anlaşmaya varılan uygulama projesi, Artil tarafından proje görevlilerinin isimleri, iş tanımları ve süreçleri, çalışan personelin eğitimi gibi tüm detayları içerecek şekilde planlanır ve uygulanır. Uygulama sonrası yapılacak sistem kontrollerinde çıkabilecek olası aksaklıklar, geri dönüşüm raporlarıyla tespit edilerek giderilir.

 

Artil "Yönetim Danışmanlığı" Kimlerden Oluşur? 

İşletmenin tüm branşları için alanında uzman akademisyen ve danışmanlardan oluşur.