ARTİL BLOG

Eğitim profesyonellerinin günlüğü!

 

İş Dünyasının Beş Gerçeği

21. yüzyılda şirketler, insanlık tarihi boyunca görülmedik boyutlarda bir değişimle karşı karşıyadırlar. Çok yakın zamana kadar, organizasyonlar kökenleri iki bin yıl öncesine giden ve Roma ordusu ile Hıristiyan kilisesinin yapılanmasına ve anlayışına dayalı bir yönetim yaklaşımına sahip olmuşlar ve bununla belirli bir başarı çizgisi yakalamışlardır.

 

Ancak, yaşadığımız çağda teknolojinin tetiklediği değişimler başta ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal ve çevresel olmak üzere hemen her alanda kendini göstermektedir. Şirketler, varlıklarını koruyabilmek için bu değişimlere uyum sağlamak zorundadırlar. Dahası, rekabetçi üstünlük elde etmek istiyorlarsa değişimi başlatan, değişime öncülük eden şirketler olmaktan başka şansları da bulunmamaktadır.

Bugünün şirketlerinde yönetimin başarısı, beş ana konuda bakış ve anlayışın önemli ölçüde değişmesine bağlı bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle, yeni yönetim anlayışının beş temel önerisi vardır. Günümüz koşullarında etkili bir yönetici olmak için bunları bilmek ve benimsemek gerekir.

  • Şirketlerde neyin değer yarattığı konusundaki anlayış kökten değişmektedir. İş sahipleri ve yöneticiler, şirket için gerçek anlamda değer yaratanın bilgi ve bilgiye sahip insan olduğunu görmelidirler.
  • Bir şirketin uzun dönemde başarılı olması ve büyümesi, büyük ölçüde onun sahip olduğu görünmez varlıklarını yani insan yeteneklerini fark edebilmesine ve bunları geliştirmesine bağlıdır.
  • Şirketlerin insan yeteneklerini (insan kapasitesini / entelektüel sermayesini) sistematik olarak artırma ve geliştirme yeteneği, şirket çapındaki etkili olabilecek ve stratejik kararlara katılabilecek güce sahip insan kaynakları yönetimine bağlıdır.
  • İKY, organizasyonel kapasiteleri ve performansı en etkin şekilde kullanabilmek için insan yeteneklerinin iletişim, liderlik, yaratıcılık, problem çözme, karar alma ekip çalışması gibi boyutlarının tümünü birbirini tamamlayacak şekilde bir araya getirecek ve geliştirecek olan birimdir. İK yöneticisine bu sorumluluklar ve onların gerektirdiği yetkiler verilmelidir.
  • Şirketler insan yeteneklerinin sistematik şekilde geliştirilmesine ve kullanılmasına dayalı olarak yaratılan değerle zenginleşeceklerdir. Bugünün en büyük ve en başarılı şirketleri listelerinin ilk sıralarında bilgi şirketleri olması bir rastlantı değildir. Bu şirketler bilgiye ve insana yatırım yaparak bugünkü konumlarını elde etmişlerdir.

Prof. Dr. İsmet Barutçugil

ARTİL

Blog


ARTİL

Popüler Etiketler


ARTİL

Blog