egitimtakvimi2


Sözleşmeler Hukuku

Dr. Sezercan Bektaş  Sözleşmeler Hukuku'nu anlatıyor...

 

BU EĞİTİME HEMEN KAYDOL!

SÖZLEŞMELER HUKUKU

Ticari faaliyetlerin temelinde her zaman sözleşmeler önemli rol oynamıştır. Günümüzün ticari hayatında da her an bir sözleşme ile karşı karşıya kalınmakta, ancak yeterli bilgiye sahip olunmaması nedeni ile maalesef maddi ve manevi kayıplara uğranmaktadır.

Karşılıklı iki tarafın menfaatlerini gözeterek risksiz sözleşmelerin hazırlanması, sözleşmeler konusunda bilgi sahibi olmak ile başlar.

Artil Danışmanlık tarafından verilecek olan sözleşmeler hukuku eğitiminde katılımcıların sözleşmeler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayacak program içeriği şöyledir:

(1) Sözleşmeler

•         Kavram ve Türleri

•         Sözleşmelerin Kuruluşu

•         Sözleşmenin Geçerlilik Şartları

•         Sözleşmelerde Hükümsüzlük Kategorileri

•        Sözleşmelerin Yorumlanması, Tamamlanması ve Değişen Durumlara Uydurulması

•         Temsil

(2) Borçların ifası ve ifaya ilişkin temel ilkeler

•         Genel Olarak “İfa” Kavramı      

•         İfanın Konusu ve Edimlerin Özellikleri          

•         İfa Zamanı

•         İfa Yeri

•         İfanın İspatı [BK 88]

•         İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde İfa

•         İfanın Alacaklı Yüzünden Gerçekleşmemesi

(3) Borçların ifa edilmesinin sonuçları

•         Borçların İfa Edilmemesi” Kavramının Kapsamına Giren Durumlara Genel Bakış

•         Borcun İfa Edilmemesinin Doğurduğu Genel Sonuçlar

•         Borçlu Temerrüdü ve Sonuçları

•         Borca Aykırılıktan Doğan Taleplerde Zaman Aşımı

•         Cezai Şart

(4) Borçların sona ermesi

•         Genel Olarak

•         İbra

•         Yenileme (Tecdit)

•         Takas

•         Zamanaşımı

(5) Uluslararası Ticarette Sözleşmelerin Hazırlanması

 • Sözleşmelerde yabancılık unsuru
 • Uluslararası nitelikli sözleşmelere uygulanacak hukuk
 • Uluslararası nitelikli sözleşmelerin türleri
 • Uluslararası nitelikli sözleşmelerin hazırlanmasına dikkat edilecek hususlar
 • Devlet mahkemelerinin yetkisi
 • Tahkim kavramı
 • Tahkimin sözleşmede düzenlenmesi
 • Tahkim türleri

(6) Uluslararası Nitelikli Sözleşmelerde Uyuşmazlıkların Çözümü

 • Devlet mahkemelerinin yetkisi
 • Tahkim kavramı
 • Tahkimin sözleşmede düzenlenmesi
 • Tahkim türleri

 

 

 

EĞİTMEN : DR. SEZERCAN BEKTAŞ

EĞİTİM DURUMU

2011 - 2016

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Hukuk Doktora – Uluslararası Deniz Yatağının İşletilmesi ve BM Deniz Yatağı Otoritesi

2006-2009

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Özel Hukuk Yüksek Lisans

Devletlerarası Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı Tez Konusu: "Uluslararası Ticarette Sözleşmelerin Hazırlanması"

2001-2005 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

   


ÖNCEKİ ÇALIŞILAN YERLER

2006

Kayhan&Akıllı Avukatlık Ortaklığı

2006–2007

Toygar Hukuk Bürosu (Garanti Bankası Vekili)

2007-2010

TBMM

2010-2011

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Disiplin Birimi, Disiplin Uzmanı

2011- Devam

Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi

BİLİNEN YABANCI DİL:

İngilizce – İyi Seviye

AKTİVİTELER

2002-Devam ediyor

ELSA(The European Law Students’ Association) Avrupa Genç Hukukçular Derneği Üyeliği.

2005-2006

ELSA Avrupa Genç Hukukçular Derneği Ankara Şubesi Genel Sekreterlik Görevi.

2006- Devam ediyor

FMDER(Fikri Mülkiyet Hukukçuları Derneği) üyeliği.

SAHİP OLDUĞU SERTİFİKALAR ve RUHSATLAR

2005 – 2006

Bankacılık ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Ticaret Hukuku Sertifika Programı

2006

Türkiye Barolar Birliği / Avrupa Konseyi / TAİEX Ofisi – İnsan Hakları Eğitim Sertifikası

2007

Ankara Barosu Avukatlık Ruhsatı (Sicil No: 19231)

2007

Ankara Barosu – UNFDA – Kadın Hakları Eğitim Sertifikası

2007

Türk Patent Enstitüsü Marka Vekilliği Ruhsatı


 

KİTAPLAR               :

 1. Uluslararası Ticarette Sözleşmelerin Hazırlanması, Yetkin Yayıncılık, Ankara 2010.
 2. SPK Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavlarına Hazırlık Tüm Konular, Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar,       Akademi Yayıncılık, Ağustos 2011.
 3. 1000 Soruda Herkese Hukuk, Aksi Kedi Yayıncılık, Ocak 2015.

MAKALELER          :

 1. İnternet Üzerinden Sözleşmelerin Kurulması” Ankara Barosu Bilişim Dergisi, S.3, Yıl:2006, s.17-29.
 2. “Sözleşmelerden Doğan Tazminat Davalarında Milletlerarası Yetki”, Barolar Birliği Dergisi, S.74, Yıl:2008, s.66-78.

DİĞER ÇALIŞMALAR

- Ankara Barosu’nun gerçekleştirdiği 2006 Uluslararası Hukuk Kurultayı’nda mihmandar ve koordinatör asistanlığı görevi.

- Ankara Barosuna Staj Bitim Tezi olarak "Hekimin Özel Hukuktaki Sorumluluğu (Medical Malpractise) ve Tıbbi Bilirkişilik" adlı çalışma sunulmuştur.

- A.Ü. Bankacılık ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Lisansüstü Ticaret Hukuku Sertifika programını tamamlanmıştır.

- ELSA(The European Law Students' Association) Avrupa Genç Hukukçular Derneği'nde 2005–2006 yılları arasında Genel Sekreterlik görevi yapılmıştır.

- Ankara Barosu Bilgi ve Belge Merkezi'nin Kurulması aşamasında kurucu olarak görev yapılmıştır.

- Türkiye Barolar Birliği Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği.

- Marka Vekilliği (2007 yılı Aralık dönemi Marka Vekilliği Sınavında başarılı olunarak hak kazanılmıştır)

 

VERDİĞİ EĞİTİMLER/DERSLER

 

-        Türkiye Adalet Akademisi – Milli Savunma Bakanlığı Müfettişleri Eğitimi (2015)

-        Milli Savunma Bakanlığı Savunma Teknoloji Merkez Komutanlığı – Uluslararası Anlaşmaların Akdedilmesi Süreci Eğitimi (2016).

-        Türkiye Adalet Akademisi – Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Görev Yapmakta Olan Denetçi Yardımcıları Eğitimi (2015).

-        Türkiye Kamu-Sen Başkanlığı – Ortadoğu Üniversitesi Görevde Yükselme Sınavlarına Dönük Yükseköğretim Mevzuatı Eğitimi (2015).

-        Milli Savunma Bakanlığı Savunma Teknoloji Merkez Komutanlığı – Mal ve Hizmet Alımlarında Muayene Eğitimi (Kamu İhale Mevzuatı Kapsamında) (2013-2016).

-        Milli Savunma Bakanlığı Savunma Teknoloji Merkez Komutanlığı – Borçlar Hukuku ve Ticaret Hukuku Eğitimi(2014-2015).

-        Maden Jeologları Derneği(Ankara) – Maden Mevzuatı Kapsamında Maden İşletme Sözleşmelerinin Hazırlanması, Uygulanması (2014).

-        T-Bank Genel Müdürlüğü - SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavı – Mesleki Mevzuat/ Ticaret hukuku(2014).

-        Anadolu Bank Genel Müdürlüğü - SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavı – Mesleki Mevzuat/ Ticaret hukuku(2014).

-        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) (İstanbul) – Kat Mülkiyeti Kanunu Uygulaması (2014).

-        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) (Ankara) – Kat Mülkiyeti Kanunu Uygulaması (2014).

-        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) (Ankara) – SPK Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı - Mesleki Mevzuat ve Etik İlkeler(2014).

-        Vakıfbank Genel Müdürlüğü – SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavı – Mesleki Mevzuat/ Ticaret hukuku(2013).

-        Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi – Uluslararası Ticaret Bölümü- Uluslararası Ticaret Hukuku(2012).

-        Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yaşam Boyu Geliştirme Merkezi(YAGEM) – Uluslararası Ticaret Hukuku/ Uluslararası Ticari Sözleşmelerin Hazırlanması (2012).

-        Vakıfbank Genel Müdürlüğü – SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavı – Mesleki Mevzuat/ Ticaret hukuku (2012).

-        Vakıfbank Genel Müdürlüğü – SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavı – Mesleki Mevzuat/ İlgili Vergi Mevzuatı (2012).

-        Milli Savunma Bakanlığı SATEM Komutanlığı – 6102 sayılı Ticaret Kanunu/ İnceleme Müfettişliği Eğitim Semineri(2012).

-        Enerji Bakanlığı – Enerji Hukuku/ AB Enerji Hukuku (2009-2012).

-        Özka Prefabrik (Ankara) – 6098 sayılı TBK Hükümleri Çerçevesinde Sözleşme Hazırlama ve Yönetimi Eğitimi (2011).

-        BOTAŞ – Enerji Hukuku ve Enerji Sözleşmeleri(2010).

-        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) – SPK Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı - Mesleki Mevzuat ve Etik İlkeler (2011).

-        KİPTAŞ - SPK Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı - Mesleki Mevzuat ve Etik İlkeler(2008).

 

PROGRAM BİLGİLERİ

ü  Kişi başı eğitim bedeli 990 TL + KDV'dir.

ü  Katılımcı sayısı 20 kişi ile sınırlıdır.

ü  Program 10:00-17:00 saatleri arasında devam eder.

ü  Eğitim sonunda tüm katılımcılara sertifika verilecektir.       

ü  Eğitim araç gereçleri,  öğle yemeği ve ara ikramlar ücrete dahildir.

ü  Kesin kayıt için kayıt formu doldurulması ve banka dekontu ile birlikte tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

ü  ARTİL, gerektiğinde programı iptal etme veya erteleme hakkını saklı tutmaktadır. Program iptal edildiğinde banka hesaplarımıza yatırılan ücret aynen iade edilir.

ü  Kesin kayıt ve katılımcı formu için 0 216 455 60 60 no'lu telefondan bize ulaşabilirsiniz.

EĞİTİM KAYIT FORMU

Eğitim Adı(*)
Lütfen bir seçim yapınız.

Adı Soyadı(*)
Lütfen adınızı ve soyadınızı girin

E-mail(*)
Lütfen geçerli bir mail adresi girin...

Cep Telefonu(*)
Geçerli bir telefon numarası girin!

Başında sıfır olmadan telefon numaranızı girin...

Kayıt İşlemini Gerçekleştirenin;

Firma Adı
Lütfen firmanızın ticari ünvanını girin

Firma Adresi
Geçerli bir adres girin...

Telefon Numarası(*)
geçerli bir telefon numarası giriniz

Vergi Dairesi(*)
Lütfen firmanızın kayıtlı olduğu vergi dairesinin ismini girin

Vergi Numarası(*)
sadece rakamlardan oluşan vergi numaranızı girin..

Toplu Kayıt İçin Lütfen Diğer Katılımcıların Bilgilerini Doldurun !

1. Katılımcı Adı Soyadı
Lütfen adınızı ve soyadınızı girin

E-mail
Lütfen geçerli bir mail adresi girin...

Cep Telefonu
Geçerli bir telefon numarası girin!

2. Katılımcı Adı Soyadı
Lütfen adınızı ve soyadınızı girin

E-mail
Lütfen geçerli bir mail adresi girin...

Cep Telefonu
Geçerli bir telefon numarası girin!

3. Katılımcı Adı Soyadı
Lütfen adınızı ve soyadınızı girin

E-mail
Lütfen geçerli bir mail adresi girin...

Cep Telefonu
Geçerli bir telefon numarası girin!

4. Katılımcı Adı Soyadı
Lütfen adınızı ve soyadınızı girin

E-mail
Lütfen geçerli bir mail adresi girin...

Cep Telefonu
Geçerli bir telefon numarası girin!

5. Katılımcı Adı Soyadı
Lütfen adınızı ve soyadınızı girin

E-mail
Lütfen geçerli bir mail adresi girin...

Cep Telefonu
Geçerli bir telefon numarası girin!

Doğrulama Kodunu Giriniz!(*)
Doğrulama Kodunu Giriniz!
Yanlış kod girdiniz, tekrar deneyin...

Eğitime Şimdi Kaydol

ARTİL

Blog


EĞİTİMLER

KAYDOLMAK İÇİN TAM ZAMANI...


EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ


Eğiticinin Eğitimi

Prof.Dr. İsmet Barutçugil Eğiticinin Eğitimi'ni anlatıyor...

Detaylar
ULUSLARARASI MÜZAKERE BECERİLERİ


Uluslararası Müzakere Becerileri

Necil Beykont Uluslararası Müzakere Becerileri'ni anlatıyor...

Detaylar
SATINALMA VE SATINALMA SÜREÇLERİ


Satınalma ve Satınalma Süreçleri

Metin Çavuşlar Satınalma ve Satınalma Süreçleri'ni anlatıyor...

Detaylar
YÖNETİM BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ


Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi

Prof.Dr. İsmet Barutçugil Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi'ni anlatıyor...

Detaylar
İNGİLİZCE İŞ YAZIŞMALARI ATÖLYESİ


İngilizce İş Yazışmaları Atölyesi

Necil Beykont ile İngilizce İş Yazışmaları Atölyesi...

Detaylar
SÖZLEŞMELER HUKUKU


Sözleşmeler Hukuku

Dr. Sezercan Bektaş  Sözleşmeler Hukuku'nu anlatıyor...

Detaylar